Seria RFM (Radio Frequence Moisture) wykorzystuje falę radiową (pole elektromagnetyczne) do pomiaru wilgotności przede wszystkim we wszelkiego rodzaju płytach zawierających typowo mniej niż 20% wilgotności. Metoda pomiarowa zastosowana w tym mierniku jest niezależna od zmian koloru, innych zmian wyglądu powierzchni płyt oraz PH materiału mierzonego. Zawartość wody jest proporcjonalna do mierzonej stałej dielektrycznej analizowanego materiału.

 

czytaj więcej...

RFM-1000BT jest laboratoryjnym urządzeniem do szybkiego pomiaru wilgotności produktu. Miernik generuje pole elektromagnetyczne o częstotliwości 3-7 MHz, w które wstawiamy pojemnik z próbką produktu. Zmienna zawartość wody w produkcie powoduje zmianę częstotliwości pola elektromagnetycznego. Zmiana ta jest wprost proporcjonalna do wilgotności. Dzięki temu miernik RFM-1000BT może być w sposób prosty skalibrowany do wskazywania wilgotności w %.

 

 

czytaj więcej...
Maximum Manufacturing Process Precision, Quality Control, Productivity and Profitability.

             Process Sensors Corporation jest obecnie światowym liderem dostarczającym sensory wilgotności w bliskiej podczerwieni (NIR) do ciągłego monitorowania i pomiaru wilgotności, grubości powłok, zawartości tłuszczu i innych składników produktu w procesach produkcji tytoniu, artykułów spożywczych (np. przekąski słone, czipsy, itp.), pasza dla zwierząt, w przemyśle drzewnym (płyty wiórowe, OSB, MDF, itp.), papierniczym, farmaceutycznym, chemicznym, minerałów, i wielu, wielu innych.

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO Copyright © 2010 ProcessSensors.pl - All rights reserved. Technologia: MC CMS2.0 - MediaConsulting.pl