MPR E-Scan jest mikroprocesorowym refraktometrem mierzącym współczynnik załamania światła przy przechodzeniu z jednego ośrodka do drugiego. Współczynnik ten jest charakterystyczny dla analizowanej cieczy lub roztworu procesowego. Mierzony parametr jest wyrażany w takich jednostkach jak: BRIX, SGU, % suchej masy, itp. MPR E-Scan używany jest w procesach zagęszczania, rozpuszczania, rozcieńczania roztworów, soków, napojów, itp.czytaj więcej...
Maximum Manufacturing Process Precision, Quality Control, Productivity and Profitability.

             Process Sensors Corporation jest obecnie światowym liderem dostarczającym sensory wilgotności w bliskiej podczerwieni (NIR) do ciągłego monitorowania i pomiaru wilgotności, grubości powłok, zawartości tłuszczu i innych składników produktu w procesach produkcji tytoniu, artykułów spożywczych (np. przekąski słone, czipsy, itp.), pasza dla zwierząt, w przemyśle drzewnym (płyty wiórowe, OSB, MDF, itp.), papierniczym, farmaceutycznym, chemicznym, minerałów, i wielu, wielu innych.

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO Copyright © 2010 ProcessSensors.pl - All rights reserved. Technologia: MC CMS2.0 - MediaConsulting.pl