Dyskretny analizator z bezpośrednim odczytem do prostych i zautomatyzowanych analiz chemicznych

Oparty na szeroko stosowanej technologii Smartchem 200, Smartchem 140 został zaprojektowany dla mniejszych laboratoriów w dążeniu do zwiększenia wydajności i jakości danych. Smartchem 140 łączy w sobie najnowszą technologię analizy dyskretnej z innowacyjną i unikalną konstrukcją, która gwarantuje dokładne i powtarzalne wyniki.

 

 


czytaj więcej...

Dyskretny analizator z bezpośrednim odczytem dla maksymalnej wydajności w analizie chemii mokrej

Smartchem 170 jest pierwszym dyskretnym analizatorem, który wykorzystuje system zapewnienia jakości kuwety, wykonując zintegrowaną kontrolę jakości każdej kuwety przed użyciem.

Smartchem 170 jest również pierwszym dyskretnym analizatorem wykorzystującym opatentowany, dedykowany moduł przygotowania próbek do oznaczania NOx poprzez redukcję kadmu. Zaprojektowany do wielozadaniowości i dużej przepustowości, moduł NOx zapewnia również automatyczną regenerację kadmu.

 

 

czytaj więcej...

Smartchem 200 łączy w sobie najnowszą technologię analizy dyskretnej z innowacyjnym, unikalnym projektem, który gwarantuje dokładne i powtarzalne wyniki.

Smartchem 200 to pierwszy dyskretny analizator, który wykorzystuje system zapewnienia jakości kuwety, wykonując zintegrowaną kontrolę jakości każdej kuwety przed użyciem. Oprócz automatycznej analizy Smartchem 200 oferuje zautomatyzowaną kontrolę jakości systemu.

Smartchem 200 jest również pierwszym dyskretnym analizatorem, w którym zastosowano opatentowany, dedykowany moduł przygotowania próbek do oznaczania NOx poprzez redukcję kadmu. Zaprojektowany do wielozadaniowości i dużej przepustowości, moduł NOx zapewnia również automatyczną regenerację kadmu.

Teraz przyrząd zapewnia również moduł pH, przewodności i redoks.

 

 

czytaj więcej...

Smartchem 450 to najnowszy analizator wśród pełnej gamy przyrządów laboratoryjnych, który został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom wysokiej produktywności, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt analizy i zapewniając dokładne, bezpieczne, szybkie i ustandaryzowane wyniki.

Dzięki możliwości załadunku (100 próbek, 72 odczynniki) i 450 testów / godzinę, Smartchem 450 jest odpowiednim rozwiązaniem dla wszystkich laboratoriów o niezrównanej wydajności.

Czytniki kodów kreskowych, gotowe do użycia odczynniki z unikalnym zarządzaniem zapasami, łącznością ... wszystko zostało zaprojektowane tak, aby zoptymalizować zarówno wydajność, jak i autonomię Smartchem 450, co skróci czas przygotowania analiz.

Wykorzystuje sprawdzoną koncepcję kuwet zmywalnych i wielokrotnego użytku, których integralność gwarantuje zintegrowana stacja mycia i kontroli przed i po każdej analizie.

Smartchem 450 wykorzystuje nowe, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie operacyjne, które steruje wszystkimi operacjami dzięki intuicyjnej koncepcji dostępu kompatybilnej z ekranem dotykowym.

 

 

czytaj więcej...

Większa produktywność, niższe koszty eksploatacji i lepsze wyniki

Niższe koszty eksploatacji

Seria Smartchem to pierwsze dyskretne analizatory, w których zastosowano zmywalne kuwety ze zintegrowanym systemem mycia i kontroli, które gwarantują niższe koszty eksploatacji i mniejsze ryzyko zanieczyszczenia.

Oprócz automatycznej analizy Smartchem 600 oferuje automatyczną kontrolę jakości systemu. Zapewnia również zredukowane koszty zarządzania odpadami niebezpiecznymi, zmniejszoną ilość odpadów oraz niskie zużycie energii i wody. To zielona technologia.

... jeszcze więcej innowacji

Urządzenie oferuje bardzo dużą pojemność 200 próbek z ciągłym ładowaniem i odczytem kodów kreskowych dla próbek i odczynników. Z nowymi zakorkowanymi probówkami można bezproblemowo badać każdy rodzaj próbek. Korki zapobiegają parowaniu i zanieczyszczeniu. Smartchem 600 wykorzystuje ścieżkę optyczną 6 mm lub 10 mm w celu zwiększenia precyzji analizy.

 

 

czytaj więcej...
Maximum Manufacturing Process Precision, Quality Control, Productivity and Profitability.

 
       
Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO Copyright © 2010 ProcessSensors.pl - All rights reserved. Technologia: MC CMS2.0 - MediaConsulting.pl