FAQ - Często zadawane pytania - Wilgotność NIR

Miernik emituje a następnie analizuje odbite przez produkt światło w bliskim zakresie podczerwieni (Near Infrared). Najczęściej wysyłane są wiązki światła o trzech długościach fali z zakresu 1100 - 2500nm. Jedna wiązka tzw. pomiarowa o częstotliwości absorbowanej przez wiązania atomowe O-H (np. woda), N-H (np. białka), C-H (np. tłuszcz). Druga i trzecia wiązka to wiązki referencyjne nie absorbowane przez wyżej wymienione wiązania. Po odebraniu odbitych wiązek energii świetlnej miernik przelicza poziomy sygnałów na % zawartość mierzonego parametru np. wilgotności. 

Źródłem światła jest standardowa lampa halogenowa. Żywotność lampy jest praktycznie nieograniczona. PSC udziela 5 lat gwarancji.
Światło przechodzi przez filtry interferencyjne, które umieszczone zostały na obracającej się tarczy filtrów. Tarcza filtrów napędzana jest wysokiej jakości silnikiem elektrycznym. Filtry interferencyjne produkowane są wg. specyfikacji PSC i przepuszczają światło tylko o specyficznych długościach fali. Długości fali są bardzo dokładnie kontrolowane pod kątem częstotliwości i szerokości pasma.
Światło odbite zamieniane jest na sygnał elektryczny za pomocą półprzewodnikowego detektora PbS. PSC stosuje unikalny system detekcji pozwalający jednoczesny pomiar wielu komponentów tylko jednym detektorem co pozwala na dużą stabilność pomiaru w czasie, w szczególności przy zmiennych warunkach temperaturowych.
Do trzech pomiarów może wykonywać miernik jednocześnie.

Nie ma. Jednakże, każdy miernik NIR powinien być chroniony przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego.
Odległość nie jest krytycznym parametrem. Maksymalna odległość to 40 cm. Zwykle zalecamy 20-30 cm.
We wszystkich miernikch NIR stosowane są standardowe elementy elektroniczne, które nie powinny pracować w temperaturach otoczenia wyższych niż 50˚C oraz poniżej 0˚C. Dla obydwu przypadków PSC oferuje rozwiązanie: chłodzenie wodą lub powietrzem w pierwszym oraz elektryczny panel grzewczy w drugim.
 
W analizatorach NIR firmy PSC zastosowano wysokiej klasy dektektor NIR, który jest elektronicznie utrzymywany w stałej temperaturze, dzięki czemu zmiany temperatury otoczenia w dopuszczalnym zakresie 0-50˚C nie wpływają bezpośrednio na jakość pomiaru.
Pomiar nie zależy od zmian temperatury produktu.
Większość mierników jest kalibrowana fabrycznie. Parametry kalibracyjne dla olbrzymiej części produktów znajdują się w bazie danych PSC.
Tak, oczywiście. W każdym mierniku zaimplementowany jest prosty program kalibracyjny liczący parametry kalibracji
Kalibrację należy sprawdzić raz na rok i podjąć korekty jeśli takie są niezbędne. Elektronicznie miernik jest bardzo stabilny. Specjalny element pod nazwą „Standard Kalibracyjny" może być użyty aby stwierdzić konieczność korekty kalibracji.
Miernik może być wyposażony w tubus chroniący okno pomiarowe przed zabrudzeniem. Dodatkowo do tego tubusa może być podłączone spręzone powietrze.

______________________________________________________________________________________________________________________

FAQ - Często zadawane pytania - Wilgotność RF

Woda ma stosunkowo wysoką stałą dielektryczną, zwykle 20 razy większą niż materiały, w których chcemy mierzyć wilgotność. Antena miernika wilgotności typu RF generuje pole elektromagnetyczne, przez które transportowany jest analizowany produkt. Jeśli zmienia się wilgotność produktu zmienia się również stała dielektryczna. Zmiana ta powoduje zmianę częstotliwości pola elektromagnetycznego. Miernik odbiera częstotliwość zmienioną przez produkt i prezentuje ją, po przeliczeniu, w procentach wilgotności.
Nie musi. Nie powinien jednak być dalej od anteny niż ok. 6 mm
Tak. Materiał nie powinnien być z metalu, nie powinien zmieniać wilgotności i nie powinien być grubszy niż 3mm.
Zmiany temperatury w granicach +/- 5°C nie powinny wpływać na pomiar.
Zwykle nie. Jednak obecność węgla może spowodować przekłamania w pomiarze. Również zawartość bieli tytanowej (TiO2) ze względu na wysoką stałą dielektryczną może również wpływać niekorzystnie na pomiar.
Tak. Najlepiej aby analizowany produkt charakteryzował się stałą gęstością. Jeśli możliwe jest uzyskanie sygnału gęstości z innego urządzenia, możliwe jest podłączenie tego sygnału do miernika RF w celu kompensacji zmian.
Płyty gips-karton, MDF, OSB, płyty wiórowe, tektura falista. Również ziarno, kawa ziarnista, orzeszki, itp.

W skład miernika nie wchodzą żadne części ruchome ani inne, które by się szybko zużywały. Konstrukcja miernika jest bardzo solidna. Żywotność miernika to wiele lat normalnej pracy.

Maximum Manufacturing Process Precision, Quality Control, Productivity and Profitability.

             Process Sensors Corporation jest obecnie światowym liderem dostarczającym sensory wilgotności w bliskiej podczerwieni (NIR) do ciągłego monitorowania i pomiaru wilgotności, grubości powłok, zawartości tłuszczu i innych składników produktu w procesach produkcji tytoniu, artykułów spożywczych (np. przekąski słone, czipsy, itp.), pasza dla zwierząt, w przemyśle drzewnym (płyty wiórowe, OSB, MDF, itp.), papierniczym, farmaceutycznym, chemicznym, minerałów, i wielu, wielu innych.

Klauzula informacyjna zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO Copyright © 2010 ProcessSensors.pl - All rights reserved. Technologia: MC CMS2.0 - MediaConsulting.pl